Home - Redlight Casino Amsterdam Redlight Casino - Redlight Casino Amsterdam Tips - Redlight Casino Amsterdam Links - Redlight Casino Amsterdam Contact - Redlight Casino Amsterdam
Redlight Casino Amsterdam  

HULP BIJ PROBLEMATISCH SPEELGEDRAG

Tip 1: Ik weet precies hoeveel geld ik kan verspelen.
Bepaal, voordat u gaat spelen, hoeveel geld u aan het spelen wilt besteden en zorg dat u niet meer uitgeeft. Laat desnoods cheques en bankpas thuis en neem niet meer geld mee dan u wilt uitgeven.

Tip 2: Ik pak op tijd mijn winst.
Bepaal, voordat u gaat spelen, bij welk winstbedrag u stopt en stop dan ook als u die winst bereikt hebt. Tik dus tijdig af en stop dan met spelen. Ga met die winst iets anders doen wat u leuk vindt.

Tip 3: Ik probeer nooit mijn verliezen terug te winnen.
Stel van tevoren vast hoeveel u maximaal wilt verliezen. Als u verloren hebt, ga dan niet eerder opnieuw spelen dan u van plan was.

Tip 4: Ik ken mijn eigen speelgedrag.
Zorg dat u uw eigen speelgedrag kent. Staat u er wel eens bij stil hoe vaak, op welke dagen, op welke tijdstippen, hoe lang, met wie en met hoeveel geld u speelt?

Tip 5: Ik weet hoe leuk ik het spel vind.
Het spelen moet leuk blijven. Ga bij uzelf na wat u er wel en wat u er niet leuk aan vindt. Speelt u meestal alleen? Is het niet leuker samen met anderen af en toe een gokje te wagen? Zorg dat u ook tijd overhoudt voor andere leuke vrijetijdsbestedingen.

Tip 6: Ik weet precies wat ik wil en houd mij aan mijn voornemens.
Als u uw speelgedrag onder controle wilt houden, zult u voor uzelf een duidelijke keuze moeten maken. Stel vast wat u wilt: Stoppen met spelen, Minder spelen, Gewoon doorgaan zoals nu. Alleen als u een duidelijke keuze maakt, kunt u uw speelgedrag veranderen. Eventueel kunnen anderen daarbij helpen: familie, vrienden of eventueel deskundigen.

Tip 7: Ik heb mezelf onder controle en kan gemakkelijk een tijd niet spelen als ik dat wil.
Als u heeft besloten minder te gaan spelen of een tijdje te gaan stoppen, moet u zich daar ook aan houden! Dat is makkelijk gezegd, maar soms moeilijk gedaan. Wat dat betreft is gokken niet anders dan roken of drinken: als u ‘mindert’ of stopt, kunt u gespannen raken en slecht gehumeurd. Zelfs lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of ‘onrust’ kunnen erbij horen. Heel vervelend. Uiteindelijk verdwijnen die klachten vanzelf weer. Niet door opnieuw te gaan gokken, maar door vol te houden. Blijf uw speelgedrag de baas; zet uzelf niet op het spel!

Als u wilt minderen of stoppen, maar het lukt niet meteen, kan het zijn dat u teveel ineens wilt. Misschien dat het wel lukt als u kleinere stapjes probeert. Als het dan nog niet lukt, zoek dan hulp.

 

 
Copyright © 2010 Redlight Casino Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.