Redlight Casino Amsterdam
Home - Redlight Casino Amsterdam Redlight Casino - Redlight Casino Amsterdam Tips - Redlight Casino Amsterdam Links - Redlight Casino Amsterdam Contact - Redlight Casino Amsterdam

De vestigingen van Redlight Casino zijn op 19 maart 2012 op last van de gemeente gesloten als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 12 maart 2012. Op 10 september 2012 is bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg een klacht ingediend tegen de sluiting.

Lees het persbericht van de uitspraak >>

Lees de uitspraak >>

 

Copyright © 2010 Redlight Casino Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.